u Mbarek Gnde Ksmek Olur Mu?*Uzat Ellerini Bayramlaalm.*Tanr Selamn Kesmek Olur Mu?*Uzat Ellerini Bayramlaalm.

MERHABA
YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ
KIRŞEHİR
KARINCALI KÖYÜNE HOŞ GELDİNİZ
1-Karıncalı'nın Tarihi
2-Köy Anıları-Yağmur Duası
3-Kyden bak
4-Karıncalı Sülaleler
5-Kurtuluşta Karıncalı
6-Kırşehir ve Köyümüz
7-Karıncalı Meslek Mensupları
8-TEVFİK YILMAZ
"Sazımız-Sözümüz"

9-Köy Yemekleri
10-Kırşehir Tarihi
11-Kırşehir Ozanları
12-Kırşehir Halk Kültürü
13-Krehir ve Dnya
14-Krehir nlleri
15-İstiklalden İstikbale Kırşehir
16-Kırşehir Turizmİ
17-Neet ERTA
18-Kırşehir Kültürü
19-Kırşehir Haritası
20-Bektailik
21-Ahilik
22-Aşık Paşa
23-Atatrk Kesi
24-Atatrk ve Dnya
25-Atatrk Krehir'de
26-Türk Gençliği 10.Yıl Nutku
27-Bilgi Dağarcığı
28-Topraksız Alkan ın Şiirleri
29-Türkü Şiir ezgi Ağıt Harmanı
30-Serbest Kürsü-Aşık İsmail -Karıncalı Manileri-Misafir Eserleri
31-Deyimler ve Maniler
32-Tarım ve Hayvancılık
33-Yurt Dışındaki Karıncalılar ve Konsolosluk Adresleri
34-VATANA CAN VERENLER
35-Ay Yıldızlı Al Bayrak
36-İstiklal Marşı
37-KIRŞEHİR SEMAHI ve SAKLAMA ODASI
38-Ermenistan/Türkiye ilişkileri
39-Kıbrıs KKTC.
40-Ana Vatan Türkiye
41-TÜRK DÜNYASI
42-Linkler
43-DUYURU-ÖLÜM İLANLARI-ETKİNLİK HABERLERİ GÜNLÜK AYLIK DÜNYADA ZİYARETCİ SAYISI
44-Hayatın İçinden*ANILAR
45-AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
46-KONUK ESERLERİ
MİSAFİR ARAŞTIRMACILARIN KÜLTÜR VE
ARAŞTIRMA MAKALELERİ
48*İNTERNET HABER*GAZETE OKU*RADYO DİNLE*TELEVİZYON SEYRET*
49-KONUK DEFTERİ

41-TÜRK DÜNYASI


nemututrkmdyenekublayyapimi4hn.gif

ARAŞTIRMACI
TÜRKİSTANLI
SAYIN
Prof. Dr. Kazım Mirşan
ARAŞTIRMALARINA
GÖRE TÜRKLER

Alfabelerin kökeni Türkçe

Kazım Mirşan, yaptığı çalışmalar sonucunda tarihe dönük bilimsel iddialarda bulundu. Mirşan, Türkler.in Çinliler.den çok daha önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını ifade etti. İşte, Mirşan.ın tarihçileri şaşırtacak iddialarından bazıları:
* Türk Tarihi, M.Ö 16.000.li yıllara dayanıyor.
* Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.
* Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.
* Kürtçe.nin Ön-Türkçe.den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça.ya da taşımıştır.
* Anadolu.da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.
* Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabeleri, Ön-Türkçe.den oluşmuştur.
* Roma.nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk.tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından
çözümlenmiştir.)
* Etrüskçe Türkçe.dir
* Skandinavya ve Avrupa.da 5000.den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.
* Türklerle Almanlar (Cermenler) akrabadır.
* Mısır.daki eşteşlerinden 2000
yıl daha eski ve iki kat daha büyük
olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler, Türkler tarafından yapılmıştır.

Türkler.in Çinliler.den çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını anlatan Mirşan, daha da ileriye giderek, tüm dünya alfabelerinin kökeninin Türk alfabesi olduğunu savunuyor. Mirşan ayrıca, Etrüskçe Türkçe.dir, Türklerle Almanlar akrabadır diyor.

Bilinen ilk Türk devleti
Hun İmparatorluğu değil

Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarılan yeni bir tez, Türk tarih dünyasını karıştıracak cinsten. Mirşan ile Tarcan, bilinen ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu.nun ilk Türk devleti olmadığı, ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşünde. Ardından At Oy Bil, Türükbil (karşılığı: Göktürk) gelir. Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun kitabeleridir. Çünkü Orhun kitabelerinde kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir. Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır.dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır.ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir. Hazırladığı çalışmalarda İngiltere.nin Başkenti Londra.da bulunan kütüphanedeki belgelerden yararlandığını da belirten Mirşan, Macar Türkolog Aurel Stein, yaptığı araştırmalar sonucunda Türk tarihine ait orijinal belgeler bu kütüphanede yer bulmuş. Şimdi biz de bu belgeleri derleyerek Türk tarihine ait bilinmeyen dönemlere ışık tutuyoruz dedi.

İlk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğunu savunan Mirşan, ardından At Oy Bil, Türükbil in (karşılığı: Göktürk) geldiğini kaydediyor. Mirşan.a göre, Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise Orhun kitabeleri

"TÜRK / TURK" KELİMESİNİN ANLAMI
Şimdi gelelim "TÜRK" kelimesinin kaynağına: Tur kelimesini öğrendik. Türk kelimesinin esas söylenişi TURK şeklinde olması gerek. Tur: Tanrı, Turk ise; tanrıya inanan, dini bütün, dindar kişi demektir. Oradaki "K" harfi "Kiji", yani "Kişi" anlamını ifade eder. O zamanın insanlarının inanç sistemi şimdiki İslam inancı kadar gelişmiş bir olgunlukta olmadığı için Yaratıcı'yı kişileştirme yoluna gidiyordu. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nde "Allah nurların nurudur" deniyor. Yani Allah, Hz. Muhammed (S.A.V.) aracılığıyla gönderdiği kitabında "dininizi tamamladım" demektedir. Allah Nur değildir. Ateş ve Yıldız da değildir. "Nurların Nuru'dur" diyor ve insanlığa doğrusunu anlatıyor. Fakat , bu anlattıklarımız Musevilik ve İsevilik'ten önce olan, Kadim Din (insanların ilk inancı) inancının yaşandığı bir inanç sistemidir. TURK: Tanrıya ulaşmış, tanrılaşmış, arık can olmuş, tanrısal vasıflara ulaşmış, yücelmiş, ululaşmış, Enelhak olmuş kişi anlamlarına gelir. Turk/Türk kelimesi, ilk başlarda hiç bir topluluğun siyasi bir kimliği değildi. Ancak görüldüğü gibi inanç sisteminde çok önemli bir yere sahipti. Daha sonraları kendiliğinden Turkman kelimesi kullanılmaya başlandı. Daha sonraları Müslümanlığı kabul etmiş Türklere TURKMAN/Türkmen denmeye başlandı. Bulundukları yerlere/topraklara da TURKIYA/TÜRKİYE, ya da TURKİSTAN/TÜRKİSTAN denmeye başlandı. Bu söyleyişleri yine Türk insanı başlatmadı. Türk olmayanlar öyle adlandırıyorlardı. Yani Türklerin dışındakiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ismide öyle çıkmıştır. Anadolu'yu Avrupalılar TURKIYA veya TURKIA gibi kelimelerle anıyorlardı. Biz o zamanlar Osmanlı idik ve Anadolu'daki insanları ETRAK / E-TURaK diye adlandırıyorduk.
Şimdi bu izahtan sonra Atatürk'ün
"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!"
sözünü bir daha gözden geçirip, bir de bu açıdan inceleyin lütfen.

Büyük Devletler
Büyük (Asya) Hun İmp.
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürkler
Avarlar
Hazar İmparatorluğu
Uygurlar
Karahanlılar
Gazneliler
Harezmşahlar
Timur İmparatorluğu
Altınordu Devleti
Babür İmparatorluğu
Büyük Selçuklular
Anadolu Selçukluları
Osmanlı İmparatorluğu
Devletler
Kimekler
Tabgaç Devleti
Doğu Türkistan Uygur Devleti
Kan-çou Uygur Devleti
Türgiş Devleti
Karluklar
Kırgızlar
Sabar Devleti
Doğu Karahanlı Devleti
Batı Karahanlı Devleti
Fergana Karahanlı Devleti
Oğuz-Yabgu Devleti
Suriye Selçukluları
Kirman Selçukluları
Irak Selçukluları
Delhi Türk Sultanlığı
Mısır Memlûk Devleti
Eyyubîler Devleti
Karakoyunlu Devleti
Akkoyunlu Devleti
Safevî Devleti
Abdaliye Devleti
Adilşahlar Devleti
Behmenîler Devleti
Beridşahlar Sultanlığı
Celayirliler
Haydarâbad Nizamlığı
Ludîler
Kuşanlar
Sâcoğulları (Sacîler)
Tuğluklular

Atabeylikler
Dımaşk Atabegliği (Böriler)
Erbil Atabegliği
Zengîler
İl-Denizliler
Salgurlular Beylikler
Tulunoğulları
İhşidoğulları Beyliği
İzmir Beyliği
Dilmaçoğulları Beyliği
Danişmendliler
Saltuklu Beyliği
Ahlatşahlar (Sökmenliler)
Artuklular
İnaloğulları Beyliği
Mengücükler
Çobanoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
İnançoğulları Beyliği
Sâhib Atâoğulları Beyliği
Pervâneoğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Karasıoğulları Beyliği
Germiyanoğulları Beyliği
Hamidoğulları Beyliği
Saruhanoğulları Beyliği
Aydınoğulları Beyliği
Tekeoğulları Beyliği
Eretna Beyliği
Dulkadiroğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
Eşrefoğulları Beyliği
Alâiye Beyleri (Beyliği)

Hanlıklar
İtil (Volga) Bulgar Hanlığı
Özbek Hanlığı
Kazan Hanlığı
Kırım Hanlığı
Kasım Hanlığı
Astrahan Hanlığı
Nogay Hanlığı
Hive Hanlığı
Bakü Hanlığı
Sibir Hanlığı
Buhara Hanlığı
Kaşgar-Tufan Hanlığı
Hokand Hanlığı
Gence Hanlığı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi
Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler
Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca)
Türk Edebiyatı
İmparatorluk Dilleri
Bir New York Rüyası
Savaşlar ve Seferler
Talas Savaşı
Haçlı Seferleri
Dandanakan Savaşı
Malazgirt Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Kösedağ Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Çirmen Savaşı
Kosova Savaşları
Varna Savaşı
Niğbolu Savaşı
Ankara Savaşı
İstanbul'un Fethi
Otlukbeli Savaşı
Otranto Seferi
Çaldıran Savaşı
Mercidâbık Savaşı
Ridaniye Savaşı
Mohaç Savaşı
Belgrad'ın Fethi
Preveze Deniz Savaşı
Hint Seferleri
Uyvar Seferi
Rodos'un Fethi
Cerbe Deniz Savaşı
Estergon'un Fethi
Zigetvar Seferi
Malta Seferi
Hotin Seferi
Haçova Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı
Viyana Kuşatmaları
Zenta Savaşı
Kanije Savunması
Prut Seferi ve Savaşı
Çeşme Vakası
Navarin Savaşı
Kırım Savaşı
93 Harbi (1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı)
Dömeke Savaşı
Aziziye Savunması
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
Çanakkale Savaşları
Sarıkamış Harekâtı
I. Dünya Savaşı
İstiklâl Savaşı


Büyüteç
Mirasımıza Sahip Çıkmak

Dîvan Şiiri ve Fatih

Devşirme Usûlü Nereden ve Neden Çıkmıştır?

Osmanlı Yeniçeri Teşkilâtı Bektaşi miydi?

İttihat ve Terakki Cemiyeti Neydi?

Osmanlı Hoşgörüsüne Çarpıcı Bir Örnek

Osmanlı'ya Karşı Arap-İngiliz Tezgâhı

Esaretteki Son Türk Yurdu: Doğu Türkistan

Rusya'nın Tarihî Misyonu: Entrikacılık

Sevr'de İdam Hükmümüz Verilmişti

Balkanları Anlamak


Osmanlı'yı Yağma Yarışı

Kırkpınar Güreşleri Yunan Sporu Değildir

Osmanlı Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Fethin Ekonomik ve Siyasî Sonuçları

Bizans’ı Hortlatmak Ham Hayaldir

Filistin'i Kim Sattı?

Fatih'in Fetih Siyaseti

Sultan İbrahim Deli Miydi?

Kafkaslar ve Orta Asya

Ortadoğu'ya Barışı Getirmek

Millet-i Sâdıka'nın İhaneti: Ermeni Meselesi
Eski Türkler: Ne İdik, Ne Olduk?

AŞAĞIDAKİ KONULAR LİNK TİR
AÇABİLİRSİNİZ
dallog.com

Türklerin Anadolu.ya giriş
tarihi 1071 den çok önce

Araştırmacı yazar Mirşan.ın iddiaları bununla da sınırlı değil. Mirşan.a göre, Japon ve Çin medeniyetinin dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya.dan göçen Türklerin etkisi var. Ayrıca, Türkler.in Anadolu.ya gelmeleri 1071.e değil, M.Ö. 7000 yıllarına kadar gidiyor. Çevresi denizle çevrili Anadolu.yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk
varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu.ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmış. Mirşan, M.Ö. 10 bin yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya.nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığını ve diğer kültürlere etki yaptıklarını ifade ediyor. Mirşan, Bering Boğazından geçen bu grupların Kızılderili kültürlerinin diplerinde de etkili olduğunu belirtiyor.

BU BÖLÜM LİNKTİR AÇABİLİRSİNİZ

baslik.jpg

Afşarlar | Balkarlar | Bayat Boyu | Çavuldur Boyu | Çepniler | Kaçarlar | Kayı Boyu | Kınık Boyu | Kıpçaklar (Kumanlar)
Oğuzlar | Özbekler | Peçenekler | Salur Boyu | Tatarlar | Varsaklar | Yakutlar | Yörükler | Yüe-çiler

1970'Lİ YILLARDA KOMÜNİZMİ İRDELERKEN ELBETTE BİRGÜN ORTA ASYA VE KAFKASLARDAKİ TÜRK DEVLETLERİ BAĞIMSIZLIĞA ULAŞACAKTIR.DERKEN ACABA DİYORDUK.BUGÜN O TÜRKLERİN BÜYÜK GRUPLARI BAĞIMSIZ DEVLET OLMUŞLARDIR.BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYADA İKİYÜZELLİ MİLYON NUFUSLU DÜNYANIN 3.BÜYÜK TOPLULUĞU OLAN TÜRKLER ELBETTE BİRGÜN BÜYÜK HÜLYALARINA ULAŞACAKLARDIR.

_big_1112346836.jpg

Türkiye ve Türk Dünyası

1990 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. Rusya Federasyonu içerisinde ise Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Tuva, Dağlık-Altay, Hakasya, Dağıstan, Karaçay ve Balkar Özerk Cumhuriyetleri tesis edilmiştir. Moldova'da Gagauzya, Ukrayna'da Kırım Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk Dünyası 250 milyonu bulan nüfusuyla Türkiye'nin sorumluluğu altındadır. Çünkü bu Atatürkün vasiyetidir: "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacagını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir.Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdir. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür...Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve olaylarin böldügü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onlarin (soydaş Türk kardeşlerimizin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamiz gereklidir."

Atatürk'ün bu hususta bir başka vecizesi ise şöyledir: "Türk Birligi'nin bir gün hakikat olacagına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllariçinde bulacaktır. Türk'lügün varlığı bu köhne áleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta yegane varlığım ve servetim Türk olarak dogmamdı."

2000li yıllar Türklerin Asrı olacaktır.

AtatürkBir önsezi, bir talimat

" Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttekifimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağı nı bugünden kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir...
Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir , özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak . Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (dış Türklerin) bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz . Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..." Mustafa Kemal ATATÜRK ( 29 ekim 1933

harita2cols1.jpg

BU GÜNKÜ TÜRKLER

1- TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
3- NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ
4- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
5- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
6- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
7- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
8- KIRGIZ CUMHURİYETİ
9- ALTAY TÜRKLERİ
10- HAKAS CUMHURİYETİ
11- TUVA CUMHURİYETİ
12- SAHA-SİRE (YAKUTİSTAN) CUMHURİYETİ
13- BAŞKURTİSTAN CUMHURİYETİ
14- TATARİSTAN CUMHURİYETİ
15- ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ
16- BOSNA HERSEK
17- DOĞU TÜRKİSTAN
18- SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ
19- DAĞISTAN TÜRKLERİ
20- KUMUK TÜRKLERİ
21- ÇEÇENİSTAN CUMHURİYETİ - İNGUŞETYA CUMHURİYETİ
22- KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ
23- KARAÇAY - ÇERKES ÖZERK CUMHURİYETİ
24-ABHAZYA
25- ACARA TÜRKLERİ
26- AHISKA TÜRKLERİ
27- KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ (KIRIM TATAR TÜRKLERİ)
28- GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ
29- BATI TRAKYA TÜRKLERİ
30- MAKEDONYA TÜRKLERİ
31- KOSOVA TÜRKLERİ
32- BATI VE ORTA AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER
33- FİNLANDİYA TÜRKLERİ
34- SAHA TÜRKLERİ
35- DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ
36- TOBOL TÜRKLERİ
37- TATAR TÜRKLERİ
38- BAŞKURT TÜRKLERİ
39- MİŞER TÜRKLERİ
40- NOGAY TÜRKLERİ
41- STAVROPOL TÜRKLERİ
42- GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ
43- IRAK TÜRKLERİ
44- SURİYE TÜRKLERİ
45- HORASAN TÜRKLERİ (TÜRKMENLERİ)
46- AFGANİSTAN TÜRKLERİ
47- TACİKİSTAN TÜRKLERİ
48- KAŞGAY TÜRKLERİ
49- HAMSE TÜRKLERİ
50- MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ
51- MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ
52- ABD VE KANADA'DA YAŞAYAN TÜRKLER
53- AVUSTURALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER

54-ŞOR TÜRKLERİ
55- KARAKALPAKLAR
56- TELEÜT TÜRKLERİ

Özerk Türk Devletleri


TATARİSTAN Rusya Federasyonu dahilinde.
BAŞKIRDİSTAN Rusya Federasyonu dahilinde.
ÇUVAŞYA Rusya Federasyonu dahilinde.
TUVA Rusya Federasyonu dahilinde.
HAKAS Rusya Federasyonu dahilinde.
DAĞLIK-ALTAY Rusya Federasyonu dahilinde.
YAKUTİSTAN Rusya Federasyonu'nu dahilinde.
DAĞISTAN Rusya Federasyonu dahilinde.
KARAÇAY Rusya Federasyonu dahilinde.
BALKARYA Rusya Federasyonu dahilinde.
GAGAVUZ YERİ Moldova dahilinde.
KIRIM Ukrayna dahilinde.
NAHCIVAN Azerbaycan dahilinde.
KARAKALPAKİSTAN Özbekistan dahilinde.
GÜNEY AZERBAYCAN İLİ İran dahilinde.
DOĞU TÜRKİSTAN Çin Halk Cumhuriyeti dahilinde

Büyük Türk Devletleri


Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 4. asır - M.S. 4
Batı Hun İmparatorluğu 374-496
Ak Hun İmparatorluğu 4. asır sonları - 577
Göktürkler İmpararorluğu 552-582
Doğu Göktürk İmparatorluğu 582-630
Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
İkinci Göktürk İmparatorluğu 681-744
Uygur İmparatorluğu 744-840
Avrupa Avar İmparatorluğu 6. asır - 805
Hazar İmparatorluğu 7. asır - 965
Karahanlılar Devleti 840-1042
Gazneliler Devleti 962-1187
Büyük Selçuklu Devleti 1038-1194
Harezmşahlar Devleti 1097-1231
Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922
Timurlular Devleti/1370-1506
Babürlüler Devleti 1526-1858

Devletler


Kuzey Hun Devleti 48-156
Güney Hun Devleti 48-216
Birinci Chao Hun Devleti/304-329
İkinci Chao Hun Devleti/328-352
Hsia Hun Devleti/407-431
Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
Lov-lan Hun Devleti/442-460
Tabgaç Devleti/386-557
Doğu Tabgaç Devleti/534-557
Batı Tabgaç Devleti/534-557
Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
Liang Şa-t'o Türk Devleti/907-923
Tana Şa-t'o Türk Devleti/923-936
Tsin Şa-t'o Türk Devleti/937-946
Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
Türgiş Devleti 717-766
Karluk Devleti 766-1215
Kırgız Devleti/840-1207
Sabar Devleti/5. asır - 7. asır arası
Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı - 1000
Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
Türkiye Selçuklu Devleti 1092-1307
Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
Eyyubîler Devleti 1171-1348
Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
Mısır Memlük Devleti 1250-1517
Karakoyunlu Devleti 1380-1469
Akkoyunlu Devleti 1350-1502

Beylikler


Tulûnlular/868-905
İhşidîler/935-969
İzmir Beyliği/1081-1098
Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
Danişmendli Beyliği 1092-1178
Saltuklu Beyliği 1092-1202
Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
Artuklu Beyliği/1102-1408
İnaloğulları Beyliği/1098-1183
Mengüçlü Beyliği/1072-1277
Erbil Beyliği/1146-1232
Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
Karamanoğulları Beyliği 1256-1483
İnançoğulları Beyliği/1261-1368
Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
Pervaneoğulları Beyliği/1277-1322
Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
Candaroğulları Beyliği 1299-1462
Karesioğulları Beyliği 1297-1360
Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
Hamidoğulları Beyliği 1301-1423
Saruhanoğulları Beyliği 1302-1410
Aydınoğulları Beyliği 1308-1426
Tekeoğulları Beyliği 1321-1390
Eretna Beyliği 1335-1381
Dulkadıroğulları Beyliği 1339-1521
Ramazanoğulları Beyliği 1325-1608
Doburca Türk Beyliği/1354-1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği 13. asır ortaları - 1326
Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
Yarluklular Beyliği/12. asır

Hanlıklar

Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
İtil Bulgar Hanlığı/665-1391
Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
Peçenek Hanlığı/860-1091
Uz Hanlığı/860-1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır - 13. asır
Özbek Hanlığı 1428-1599
Kazan Hanlığı 1437-1552
Kırım Hanlığı 1440-1475
Kasım Hanlığı/1445-1552
Astrahan Hanlığı 1466-1554
Hive Hanlığı/1512-1920
Sibir Hanlığı/1556-1600
Buhara Hanlığı/1599-1785
Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları - 1877
Hokand Hanlığı/1710-1876
Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

Cumhuriyetler


Azerbaycan Cumhuriyeti 1918-1920 1991-....
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 - 1923
Türkiye Cumhuriyeti 1923-...
Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983-...
Azerbaycan Cumhuriyeti 1991-...
Kazakistan Cumhuriyeti 1991-...
Kırgızistan Cumhuriyeti 1991-...
Tacikistan Cumhuriyeti 1991-...
Özbekistan Cumhuriyeti 1991-...
Türkmenistan Cumhuriyeti 1991-...

Atabeylikler
Böriler/1117-1154
Zengîler 1127-1259
İl-Denizliler/1146-1225
Salgurlular 1147-1284

GENC OSMAN MARSI

Of, of Genc Osman dedigin bir kucuk usak,
Beline baglamis ibrisim kusak oy oy!...
Aman, askerin icinde birinci usak
Allah, Allah deyip gecer Genc Osman oy, oy!

Of, of Genc Osman dedigin bir kucuk aslan
Bagdat'in icine girilmez yastan oy, oy!...
Aman her ana dogurmaz boyle bir aslan,
Allah, Allah deyip gecer Genc Osman oy, oy!

Of, of Bagdat'in kapisin Genc Osman acti,
Dusmanin cumlesi onunden kacti oy oy!..
Aman kelle koltugunda uc gun savasti
Allah, Allah deyip gecer Genc Osman oy, oy!

AKINCI MARSI


Bin atli akinlarda cocuklar gibi sendik
Bin atli o gun dev gibi bir orduyu yendik

Ak tolgali beylerbeyi haykirdi;ilerle!
Bir yaz gunu gectik Tuina'dan kafilelerle

Simsek gibi bir semte atildik yedi koldan
Simsek gibi Turk atlarinin gectigi yoldan

Bir gun dolu dizgin bosanan atlarimizla
Yerden yedi kat Arsa kanatlandik o hizla

Cennette bugun guller acmis goruruz de
Hala o kizil hatira titrer gozumuzde

Bin atli akinlarda cocuklar gibi sendik
Bin atli o gun dev gibi bir orduyu yendik


yasaravci@karincalikoyu40.com

Bana ulamak iin yukardaki e-mail adresini kullann